www.sptrop.pl     e-mai:sptrop@interia.pl   NIP 635 184 02 72          REGON 365877915
            

JeAutordodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

    Autor i administrator  strony Małgorzata i Eugeniusz Jeziorny
                             KONTAKT
                      Małgorzata Jeziorny
                   Przedstawiciel  SP TROP
                        tel. 48 723 843 600
                      e-mail:sptrop@interia.pl
                     
                Konto bankowe: MBS MIKOŁÓW
              nr  80 84360003 0000 0026 7162 0001
                     
          NIP 635 184 02 72
         REGON 365877915